Wybierz stanowisko


  Dane personalne

  Załączniki  Dozwolone typy plików: pdf, docx, jpg, odt
  Maksymalna wielkość pliku: 300KB

  Wykształcenie

  Szkoła ponadgimnazjalna


  Studia


  Informacje dodatkowe  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FCASE Sp. z o.o. sp.k., Jawornik 360, 32-400 Myślenice.
  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCASE Sp. z o.o. sp.k. należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ado@fcase.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnych i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  0 Item | Free
  View Cart