DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU –
Inżynier Energetyk

Opis stanowiska:

 • Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej i gazu do zakładu produkcyjnego.
 • Zabezpieczenie ciągłości pracy urządzeń i linii technologicznych w zakresie energii elektrycznej i gazu.
 • Planowanie remontów, przeglądów oraz konserwacji urządzeń energetycznych (stacja średniego napięcia, stacje transformatorowe, stacje oddziałowe, rozdzielnie elektryczne i instalacje elektryczne, kotłownia).
 • Nadzór na Działem Energetyki, Kotłowni i Podczyszczalni ścieków.

oraz współudział w:

 • Opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji technicznej źródeł ( schematy, instrukcje, rejestry itp.).
 • Projektach rozwojowych (analizy opłacalności, audyty, specyfikacje warunków zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe itp.).

a także:

 • Przestrzeganie realizacji obowiązków nałożonych na spółkę, wynikających z prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych i udzielonych koncesji.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi czynnościami i raportowanie do bezpośrednich przełożonych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetycznym.
 • Wiedza teoretyczna i mile widziana praktyczna z zakresu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
 • Znajomość ustawy o prawie energetycznym.
 • Doświadczenie w pracy w branży energetycznej będzie dodatkowym atutem.
 • Mile widziane posiadanie uprawnień energetycznych Grupa 1,2, 3 z zakresu E i D.
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania, odpowiedzialność za powierzone obowiązki, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, orientacja na cele, pozytywne nastawienie na zmiany.
 • Znajomość przepisów BHP i ppoż.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach o umowę o pracę.
 • Pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających.
 • Wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań.
 • Atrakcyjny system premiowania,
 • Świadczenia z ZFŚS (tj. Świadczenie Wielkanocne, Dzień Dziecka, „Szkoła”, „ Wczasy pod gruszą”, Paczki Mikołajkowe dla dzieci pracowników, Świadczenie Bożonarodzeniowe).
 • Pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze w całości opłacone przez Pracodawcę.

 

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@fcase.pl

 

KONTROLER JAKOŚCI / LABORANT

Opis stanowiska:

 • obsługa podstawowych urządzeń laboratoryjnych,
 • prowadzenie badań laboratoryjnych, pobieranie i przygotowanie próbek do analizy laboratoryjnej,
 • analiza badanych próbek zgodnie z obowiązującymi normami,
 • uczestnictwo przy wdrażaniu i uruchamianiu nowych metod analitycznych,
 • realizacja założonego harmonogramu badań, prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
 • kontrola surowca,
 • kontrolą jakości na poszczególnych oddziałach produkcyjnych,
 • pracą przy komputerze powyżej 4 godzin.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: technologia żywności, chemia, biologia i pokrewne,
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
 • dokładność, zaangażowanie, spostrzegawczość, dyspozycyjność, zdolności analityczne, rzetelność, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w Laboratorium,
 • dobra znajomość programu MS Excell i MS Word

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach o umowę o pracę,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji,
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań,
 • atrakcyjny system premiowania,
 • świadczenia z ZFŚS (tj. Świadczenie Wielkanocne, Dzień Dziecka, „Szkoła”, „ Wczasy pod gruszą”, Paczki Mikołajkowe dla dzieci pracowników, Świadczenie Bożonarodzeniowe).
 • Pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze w całości opłacone przez Pracodawcę.

 

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@fcase.pl

 

PRACOWNIK PRODUKCJI
– OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Opis stanowiska:

 • przygotowanie materiałów pomocniczych do produkcji,
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • prace transportowe – transport ręczny i mechaniczny,
 • przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy,
 • nadzór nad jakością produktu,
 • prace kontrolne i porządkowe na stanowisku pracy,
 • pakowanie wyrobów gotowych,
 • dyspozycyjność, praca w systemie (praca w systemie 3 – zmianowym, 4 – brygadowym).

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie w pracy na produkcji w zakresie obsługi maszyn,
 • zdolności manualne,
 • dyspozycyjność do podjęcia zatrudnienia w systemie zmianowym,
 • komunikatywność,
 • chęci do pracy,
 • dokładność,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach o umowę o pracę,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji,
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań,
 • atrakcyjny system premiowania,
 • świadczenia z ZFŚS (tj. Świadczenie Wielkanocne, Dzień Dziecka, „Szkoła”, „ Wczasy pod gruszą”, Paczki Mikołajkowe dla dzieci pracowników, Świadczenie Bożonarodzeniowe),
 • Pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze w całości opłacone przez Pracodawcę.

 

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@fcase.pl

 

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU
– AUTOMATYK

Opis stanowiska:

 • wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych przy układach automatyki i zasilania,
 • aktywny udział przy usuwaniu usterek oraz przeglądach urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną,
 • dbanie o powierzony sprzęt kontrolno-pomiarowy, ochronny, narzędzia i elektronarzędzia,
 • pomiary wielkości elektrycznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • dyspozycyjność, praca w systemie 3 – zmianowym,
 • wiedza i umiejętności z zakresu automatyki przemysłowej (znajomość sterowników i falowników)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku: automatyka przemysłowa, elektronika, mechatronika lub elektrotechnika,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku automatyka w dziale utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym,
 • znajomość instalacji elektrycznych,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • mile widziane uprawnienia energetyczne G1 do 1kV i G2

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach o umowę o pracę,
 • pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji,
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań,
 • atrakcyjny system premiowania,
 • świadczenia z ZFŚS (tj. Świadczenie Wielkanocne, Dzień Dziecka, „Szkoła”, „ Wczasy pod gruszą”, Paczki Mikołajkowe dla dzieci pracowników, Świadczenie Bożonarodzeniowe),
 • Pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze w całości opłacone przez Pracodawcę.

 

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@fcase.pl

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: cv, list motywacyjny należy przesłać na adres mailowy praca@fcase.pl Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście w siedzibie Spółki. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Spółkę, wyłącznie w celach niezbędnych dla procesu rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe kandydatów w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)). Wszystkie informację na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w zakładce Kariera