Firma Fcase jest jednym z liderów w produkcji kolagenowej osłonki jadalnej. Aby utrzymać jakość produktu na najwyższym poziomie zatrudniamy fachowców o najwyższych kwalifikacjach, oferując równocześnie atrakcyjne warunki zatrudnienia.

W zakładce Oferty pracy sukcesywnie – w miarę istniejących potrzeb zamieszczamy oferty pracy na stanowiska, na które aktualnie prowadzimy rekrutacje. Osoby zainteresowane pracą w firmie Fcase prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres praca@fcase.pl

Z pośród napływających ofert (CV) zastrzegamy sobie prawo do dowolnego wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie miał możliwość bliższego zaprezentowania swojej osoby.

UWAGA!

Osoby przesyłające CV nie będące odpowiedzią na ogłoszenie informujemy, że będą one przechowywane i przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonych przez FCASE Sp. z o.o. sp.k. w oparciu o umowę powierzenia, pod warunkiem zamieszczenia w CV klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez FCASE Sp. z o.o. sp.k., których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez FCASE Sp. z o.o. sp.k.

W przeciwnym przypadku CV nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FCASE Sp. z o.o. sp.k., Jawornik 360, 32-400 Myślenice.

2) We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCASE Sp. z o.o. sp.k. należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ado@fcase.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnych i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne