Polityka jakości Fcase Sp. z o.o. S.K.A. definiuje podstawowe obszary działania dla naszej organizacji oraz odnosi się do strategicznych zamierzeń

dla rozwoju naszej firmy.

 

• Wdrożony, certyfikowany i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania Firmą obejmuje swym zakresemcałą firmę i jest narzędziem, dzięki któremu
nasza organizacja realizuje swe cele strategiczne,

 

• Jesteśmy firmą, która działa globalnie,

 

• Potrafimy usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców

 

• Bezwzględnie przestrzegamy wysokich reżimów higienicznych na etapie projektowania , produkcji, magazynowania i sprzedaży oferowanych wyrobów,

 

• Stosujemy rozwiązania technologiczne i organizacyjne pozwalające na ograniczanie do minimum uciążliwości realizowanych procesów oraz zagrożeń
i ujemnego wpływu na środowisko,

 

• Bezpieczeństwo i higienę pracy traktujemy jako priorytet naszej działalności poprzez zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa
pracowników , wykonawców i gości,

 

• W sposób ciągły doskonalimy procesy technologiczne,

 

 

0 Artículo | Free
Ver carrito